“Mensen die het vertrouwen in de maatschappij herwinnen, dat is geweldig om te zien”

Guido is sociaal bewoner én sociaal beheerder bij Portaal

Bijdragen aan goed samenleven, dat is de missie van Portaal. Als er iemand is waarvoor dit niet zomaar een kreet is, dan is het Guido van Ingen. Jaren geleden kreeg hij de sleutel van zijn eigen huis in een gemengd wonenproject van Portaal. En nu, 7 jaar later, is Guido zelf sociaal beheerder van soortgelijke projecten in Utrecht en Nieuwegein. “Hier wonen mensen die naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen. Een plek waar ook mensen zonder netwerk een zachte landing kunnen maken.”

Gemengd wonen
Gemengd wonenprojecten zijn wooncomplexen waarin verschillende groepen bewoners bewust met elkaar samenwonen. Zelfredzame bewoners die graag hun buren willen helpen, maar ook bewoners die vanuit de maatschappelijke opvang komen. Bijvoorbeeld ex dak- en thuislozen, GGZ-patiënten of statushouders. De filosofie achter gemengd wonen is dat buren naar elkaar omkijken en elkaar helpen wanneer dat nodig is. Zo kunnen ook mensen die wat meer hulp nodig hebben, zelfstandig wonen.

Gestart als bewoner
Guido: “Ik zocht jaren geleden zelf naar een manier om socialer te wonen. We leven steeds meer geïsoleerd van elkaar, in plaats van mét elkaar. Sommige mensen raken hierdoor erg eenzaam, of worden door de buurt als ‘gekkie’ weggezet. Ik vind het belangrijk dat ieder mens fijn en veilig kan wonen. Daarom zocht ik bewust naar een maatschappelijke woonvorm. Portaal is pionier op dit gebied, en heeft veel verschillende projecten gestart. Zo kwam ik daar terecht.”

Van bewoner naar beheerder
Toen Guido bij Portaal kwam wonen, werkte hij nog bij de gemeente. “Ik deed onderzoek naar woon- en adresfraude. Als ik in beeld kwam, dan was er vaak iets mis. Maar ik had geen mogelijkheid om de problemen achter de voordeur ook op te lossen. Ik wilde meer voor mensen betekenen en ook wel eens met goed nieuws aanbellen. Als bestuurslid van de woonvereniging van mijn woonproject had ik veel contact met Erik Patist, de initiatiefnemer van het project en sociaal beheerder. Wát een toffe baan leek me dat. Ik ben gaan praten, en zo startte ik 3,5 jaar geleden zelf als sociaal beheerder bij Portaal. Eerst in de wijk, later in gemengd wooncomplexen.”

Van de wijk naar een complex
Het werk van Guido ziet er iets anders uit dan dat van zijn collega’s die in de wijk werken. “In de wijk kom je vooral in actie bij meldingen van serieuze overlast. Mijn kantoortje zit in het pand en ik ben echt onderdeel van het geheel. Ik ben vaak meer Guido, en minder Portaal. Mensen kloppen daardoor vaak al snel aan als er iets is, waardoor escalatie kan worden voorkomen. Ik help bewoners vooral om hun eigen leefomgeving te verbeteren. Dat varieert van een overleg over waar een bankje in de tuin moet komen tot het begeleiden van mensen naar passende hulp. Bijvoorbeeld bij schulden of huiselijke problemen. Sommige mensen komen hier wonen als kluizenaar maar herwinnen het vertrouwen in de maatschappij. Dat vind ik geweldig om te zien.”

Uitdagingen
Naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen, het klinkt bijna als de ideale samenleving. Toch komt ook Guido uitdagingen tegen. “Er zijn altijd mensen die zich aanmelden vanuit maatschappelijke idealen, maar in de praktijk niet mee willen doen. Dat kan bij ons niet, dan moeten we praten. En we hebben natuurlijk een relatief hoog aantal mensen met een rugzak. Af en toe vliegt er iemand uit de bocht. Iedereen weet dat dat kan gebeuren, maar het vraagt wel extra aandacht en tijd.”  

Guido’s ervaringen met Portaal als werkgever
Wat werken bij Portaal zo fijn maakt? Guido: “Ha, nu loop ik kans dat het een promopraatje wordt, maar ik meen het wel echt. Portaal is een hele platte organisatie, er is geen hiërarchie die in de weg zit. Je hebt veel vrijheid over hoe je je uren indeelt en krijgt het vertrouwen om je werk te doen op jouw eigen manier. Binnen mijn team heeft iedereen zijn eigen stijl, en dat werkt prima. Ook heeft Portaal veel aandacht voor jou als mens, zowel voor je werk/privébalans als voor je persoonlijke ontwikkeling”.