“Een financial vindt hier complexiteit en uitdaging”

Martin en Robin vertellen over hun ervaringen als financial bij een corporatie

Wie aan een woningcorporatie denkt, denkt vooral aan huurders, woningen en wijken.
De complexe financiële wereld die daarachter schuilgaat, blijft vaak verborgen. Zónde, vinden Martin van Zuilekom, financieel directeur, en Robin van Oort, manager Rapportage & Control bij Portaal. Want een woningcorporatie biedt alles waar ambitieuze financials naar zoeken: afwisseling in het werk, uitdagende inhoud en maatschappelijke waarde. We spraken Martin en Robin over hun werk, de uitdagingen en de collega’s die daar de komende jaren voor nodig zijn.  

Bouwen aan verantwoording
Martin begon zijn opleiding en carrière als registeraccountant bij een groot accountantskantoor en ook Robin startte zijn loopbaan, net als veel financials, bij één van ‘the Big Four’.

Martin: “Ik kwam tijdens de derivatencrisis bij Portaal werken, in 2013. Woningcorporaties, en zeker ook Portaal, stonden zwaar onder druk. Strenge wet- en regelgeving, hoge compliance-eisen en een financieel wankele positie… Mijn opdracht? Zorg dat er op tijd een jaarrekening komt. De financiële structuren waren verouderd en moesten opnieuw worden ingericht om aan de externe compliance-eisen te kunnen voldoen. Ook de internal reporting werd opnieuw vormgegeven, van vooral lokaal (Portaal heeft 5 regio’s, red.) naar centraal. Inmiddels hebben alle financiële afdelingen Utrecht als basis. Vier jaar geleden zijn alle control teams, de financiële administratie en het business intelligence team samengevoegd tot één afdeling. Daar ben ik inmiddels 1,5 jaar directeur van.”

Robin (links) en Martin (midden) in gesprek met collega Esmeralda (rechts)

Van urenfabriek naar een betere balans
Robin: “Ik was net opgeleid tot registeraccountant en werkte bij een groot accountantskantoor. Uren draaien en knallen, dat was belangrijk. Mijn leven bestond met werkweken tot 60-70 uur vooral uit werk en dat vond ik de eerste jaren prima. Tot ik een jong gezin kreeg. Wilde ik nou écht alleen maar werken? Een oud-collega werkte bij Portaal en nodigde me uit voor een kop koffie. Ik was bestuurslid van een huurdersorganisatie en had altijd het beeld dat woningcorporaties stoffig en saai waren. Maar ik was enorm verrast door de sfeer en de inhoud van het werk. Het werk is complex en interessant en je doet echt iets voor de maatschappij. We werken hard, maar mijn werk-privébalans is hier stukken beter.

Werk met maatschappelijke waarde
Wat werken bij een woningcorporatie zo mooi maakt? Robin: “Het is een ontzettend levendige, dynamische omgeving waar heel veel samenkomt. Het huisvesten van mensen, waaronder bijzondere doelgroepen, is een grote maatschappelijke uitdaging. Als corporatie hebben we echt een belangrijke opgave, en met name de financiële kant is daarbij erg uitdagend.”

Martin vult aan: “Wij zorgen dat Portaal compliant is binnen die grote maatschappelijke opgave. We hebben veel verschillende stakeholders, van huurders tot de minister en van de Autoriteit Wonen tot interne stakeholders. Met meer dan 50.000 woningen en een balanstotaal van 10,5 miljard eind 2022, zijn wij dan ook één van de Top 4 woningcorporaties. Onze begroting bestaat uit 30.000 budgetregels en we boeken zo’n 60.000 inkoopfacturen per jaar.”

Uitdagingen
De verantwoordingscyclus staat, om in bouwtermen te blijven, inmiddels goed in de steigers. Toch blijft er altijd ruimte voor verbetering. Martin: “De komende jaren willen we onze interne sturing verder optimaliseren. We willen deze nog beter afstemmen op het ondernemingsplan en de strategische pijlers van Portaal. Daarvoor moeten we dichtbij de business blijven die in verandering is en ook continu kijken welke nieuwe technieken we daarbij kunnen gebruiken.”

Bijdragen aan goed samenleven
De missie van Portaal is bijdragen aan goed samenleven. Hoe afdeling Financiën daaraan bijdraagt? Martin: “Wij zorgen voor het kompas dat de organisatie de juiste richting wijst om die missie te volbrengen en sturen bij als we uit koers raken. Eigenlijk faciliteren wij dát de organisatie die bijdrage aan de samenleving kan leveren.” Robin: “Ik zou het niet mooier kunnen verwoorden.”

Volop kansen voor financials
Nieuwe uitdagingen vragen om nieuwe collega’s. Vacatures voor ambitieuze financials zijn er op dit moment dan ook volop. Maar wat voor collega’s moeten dat zijn?

Martin: “We werken hier vanuit vrijheid en vertrouwen. We bepalen met elkaar de richting, maar je bent zelf vrij om je werk in te vullen zoals jij dat wilt. Natuurlijk, de verantwoordingscyclus staat vast, maar de uitvoering daarbinnen is niet iedere dag hetzelfde. We zoeken mensen die het een uitdaging vinden om zelf hun werk te organiseren en die continu zoeken naar dingen die beter kunnen.”

Robin: “Wij financials zijn vaak best ambitieus. Hier is volop ruimte om je te ontwikkelen, daar zijn wij zelf een goed voorbeeld van. Of je nu wilt doorgroeien naar een managementpositie of je juist in de breedte wilt ontwikkelen, je kunt hier alle kanten op.”