“Het werk is ontzettend relevant en heeft een interessante complexiteit”

Asset manager Lita Kalle over haar baan

Een groot woningtekort, verduurzaming en nieuwe samenlevingsvormen die vragen om ander soort huizen: het zijn belangrijke maatschappelijke thema’s waar asset manager Lita Kalle zich dagelijks mee bezighoudt bij Portaal. Zij is verantwoordelijk voor het vastgoed in Utrecht en kijkt wat de stad nodig heeft op het gebied van wonen. Welke doelgroepen zijn er? Wat voor woningen zijn er de komende jaren nodig? En is dat zo te realiseren dat het betaalbaar blijft?

Een asset manager zorgt ervoor dat een woningcorporatie haar doelen kan behalen op een financieel gezonde manier. Hij of zij onderzoekt de haalbaarheid van investeringen, bijvoorbeeld of het loont om een oud complex te renoveren of dat het beter herbouwd kan worden. En of plannen van de gemeente te realiseren zijn, denk aan een vluchtelingenopvang, de ontwikkeling van een nieuwe wijk of de transformatie van een bestaand gebouw.

Maatschappelijke waarde van vastgoed
Lita: “Bij commerciële partijen in de vastgoedsector is geld verdienen vaak de belangrijkste drijfveer. Bij een corporatie moet je de intrinsieke motivatie hebben om de wereld een beetje beter te maken. Geld is belangrijk, maar maatschappelijke waarde is minstens zo belangrijk. De balans daartussen vinden, maakt het werk super interessant.”  
Over de vraag hoe asset management bijdraagt aan de missie van Portaal Bijdragen aan goed samenleven hoeft Lita niet lang na te denken. “Wij zorgen voor de basis van de corporatie: kwalitatief goede, fijne en betaalbare woningen. Ook proberen we zoveel mogelijk maatschappelijke waarde te leveren. We zoeken altijd naar de balans tussen de maatschappelijke vraag en de betaalbaarheid van het project.”

Sociaal wonen
Een goed voorbeeld daarvan is het sociaal wonenproject  Elderburen in Arnhem. Lita vertelt: “Samen met de ontwikkelaar, architect, zorgorganisatie en de gemeente ontwikkelden we daar een wooncomplex waar ouderen en mensen met een verstandelijke beperking samenwonen en naar elkaar omkijken. Het werd een groot succes.”

“Ook in Utrecht hebben we dit jaar twee soortgelijke projecten opgeleverd, Tango en BUUR. Verschillende doelgroepen wonen hier samen en helpen elkaar wanneer dat nodig is. Zo kunnen ook mensen die wat meer hulp nodig hebben, zelfstandig wonen. We letten er dan ook op dat het gebouw dat ondersteunt: meer gemeenschappelijke ruimtes, een lunchroom of dagbesteding en één gebouw is helemaal prikkelarm ontworpen. Geweldig om te zien hoe een project van tekentafel in het echt werkt zoals we het bedachten. En dat we daarin effectief samenwerken met heel veel verschillende partijen.”

Het grootste misverstand
Een woningbouwcorporatie, da’s toch enorm stoffig en oubollig? Lita lacht: “Dat idee hebben veel mensen, dáár moeten we eens vanaf. Nieuwe collega’s uit de commerciële wereld zijn vaak verbaasd hoe dynamisch een woningbouwcorporatie is.”

 “Het werk is ontzettend relevant en heeft een hele interessante complexiteit. De gemeente die iets wil, landelijke wet- en regelgeving, de demografie van een wijk, omgevingsfactoren, de politiek; het zijn vaak complexe trajecten met veel belangen. Wie meer wil dan alleen stenen stapelen en een baan zoekt met betekenis, is hier echt op z’n plek.”   

Wat werken bij Portaal voor Lita zo leuk maakt?
“De interne cultuur is prettig, het is een platte organisatie. Je hebt ondanks de grootte toch het gevoel dat je voor een klein, gezellig bedrijf werkt. De lijntjes zijn kort.”

Wie past er in jullie team?
Iemand die, naast het sturen op het financiële rendement ook het maatschappelijke belang kan vertegenwoordigen en met veel verschillende mensen kan samenwerken. Je hoeft niet per se veel technische kennis te hebben. Mensen met interesse in ruimtelijke ordening, duurzaamheid of asset managers die de maatschappelijke waarde missen in hun werk: je bent bij ons van harte welkom!