Regiomanager

Waarom kiezen voor deze baan

Portaal bouwt – letterlijk en figuurlijk – aan oplossingen voor het woningtekort, een van de grootste uitdagingen van onze tijd. De woningcorporatie is actief in vijf regio’s: Arnhem, Amersfoort/Soest, Leiden, Nijmegen en Utrecht. De Regiomanager is verantwoordelijk voor een van deze regio’s en vertaalt de strategische koers van Portaal naar een effectieve lokale aanpak.

Over Portaal

Portaal streeft naar een samenleving met meer beschikbare, betaalbare en duurzame woningen. Maar de organisatie wil meer dan alleen beschikbare en betaalbare huizen bouwen en onderhouden; Portaal werkt met hart en ziel aan gemengde, leefbare wijken en buurten. Elke buurt moet een plek zijn waar mensen zich thuis voelen en goed met elkaar samenleven. Dat is de missie waar ruim negenhonderd ‘Portalers’ zich dagelijks voor inzetten.

De woningcorporatie beheert meer dan vijftigduizend woningen in vijf stedelijke gebieden: Arnhem, Nijmegen, Amersfoort, Utrecht en Leiden. Bij alles wat Portaal doet, houdt de organisatie rekening met de belangen van de samenleving, bewoners, werknemers en andere betrokkenen. Portaal streeft naar een goede balans tussen maatschappelijk impact maken en economisch rendabel zijn.

Om de uitdagingen in de toekomst nóg beter aan te kunnen gaan, vaart Portaal een nieuwe strategische koers. In deze koers staan de bewoners nog meer centraal en wordt tegelijkertijd het strategisch vermogen van de organisatie versterkt. Een van de focuspunten is het verstevigen van de interne samenwerking tussen de verschillende disciplines en tussen de centrale en lokale teams. Naast een nieuwe strategie is ook de topstructuur van Portaal anders ingericht. Kortom: de organisatie is volop in beweging. Een mooi moment voor de Regiomanager om in te stappen en mee te bouwen aan de nieuwe organisatie.

Vacature: Regiomanager

De Regiomanager is verantwoordelijk voor een van de vijf regio’s waar Portaal actief is: Arnhem, Amersfoort/Soest, Leiden, Nijmegen en Utrecht. Elk van de vijf Regiomanagers leidt het desbetreffende lokale MT en vormt samen met het bestuur het Bestuurlijk Overleg Regio’s.

De nieuwe strategische koers van Portaal – ‘bijdragen aan goed samenleven’ – vormt de basis van de prestatieafspraken die de Regiomanager opstelt. Deze afspraken hebben onder meer betrekking op uitdagingen op het gebied van wonen en zorg, nieuwbouw, verduurzaming van woningen en de leefbaarheid van wijken en buurten. Op al deze gebieden wil Portaal een positieve impact maken. De Regiomanager speelt een cruciale rol in het realiseren van dit doel.

Als spil van de regio en bestuurlijk vertegenwoordiger is de Regiomanager het vaste aanspreekpunt en de gesprekspartner voor het gemeentebestuur, huurders, zorg- en welzijnsorganisaties en andere corporaties. Zij/hij zit met al deze verschillende partijen aan tafel en weet daarbij zowel de visie en belangen van Portaal duidelijk over te brengen als de geluiden en belangen van andere partijen goed te begrijpen. Zo borgt de Regiomanager de verankering van belangrijke processen en plannen en zorgt zij/hij ervoor dat de prestatieafspraken worden geïmplementeerd.

Verbinding
Daarnaast draagt de Regiomanager als inspirerende en coachende leider bij aan het goed functioneren van verschillende teams in de regio, evenals aan een goede afstemming met bewoners. Die verbinding tussen de bewoners en de collega’s die gepassioneerd voor hen aan het werk zijn, is heel belangrijk. De Regiomanager zorgt ervoor dat zij goed met elkaar in contact blijven.

Om te weten wat er in de regio speelt en de lokale dynamiek te snappen, is het hebben van een omvangrijk, stevig netwerk een must, zowel intern als extern. De Regiomanager beschikt over de communicatieve vaardigheden en sociale lenigheid om snel zo’n netwerk op te bouwen en dat effectief te onderhouden. Zij/hij schakelt moeiteloos tussen verschillende gesprekspartners, hun belangen en niveaus. Zo creëert de Regiomanager niet alleen een solide netwerk, maar is zij/hij ook een uitstekende ambassadeur voor Portaal.

Dit is het perfecte moment om samen te bouwen aan buurten waarin bewoners naar elkaar omkijken en zich thuis voelen. Portaal is volop in beweging en enorm gedreven om echt verschil te maken voor bewoners en woningzoekenden. Als Regiomanager ben je een cruciale schakel om die ambitie te kunnen realiseren.” – Sander Heinsman, Voorzitter Raad van Bestuur

Gebiedsgericht werken
In een dynamische en veranderende organisatie als Portaal zijn verandermanagementskills onmisbaar. Dat geldt ook voor de Regiomanager, die niet alleen soepel meebeweegt met veranderingen en helder nieuwe structuren aanbrengt, maar zelf ook een drijvende kracht is in het veranderproces. In lijn met de nieuwe strategische koers bouwt zij/hij aan het MT en het regionale team van de toekomst en begeleidt zij/hij hen naar een gebiedsgerichte manier van werken. In dat team zijn alle disciplines op het gebied van dagelijks en planmatig onderhoud, leefbaarheid, vastgoed en bewonerscontact vertegenwoordigd.

De rol is een mooie kans voor een maatschappelijk bewuste Regiomanager die haar/zijn vaardigheden en kennis wil inzetten om de wooncrisis aan te pakken. Een inspirerende leider die op basis van ervaring en natuurlijk gezag mensen kan inspireren, motiveren en verbinden zal in deze rol excelleren. Daarmee draagt zij/hij niet alleen bij aan het succes van Portaal, maar ook aan een samenleving waarin mensen meer, beter en duurzamer samenleven.

 

Interesse?

Portaal werkt voor de invulling van deze vacature met Top of Minds. Neem contact op met Annelijn Nijhuis via annelijn.nijhuis@topofminds.com of Emma de Wit via emmadewit@topofminds.com om te laten weten dat je interesse hebt in deze vacature.

Deel deze vacature

  • Een baan die ertoe doet
  • Een opleidingsbudget om naar eigen inzicht te besteden
  • Uitzicht op een vast dienstverband

Maak kennis met collega’s

Lees hun verhalen

Jongeren kunnen bij ons een beroepsbegeleide leerweg volgen. Maar daar blijft het niet bij, ook bieden we statushouders hiermee een kans. We spraken met Alo, die bij ons werkt als timmerman.
Vakmensen zijn lastig te vinden. Daarom leiden we zelf jonge collega’s op via een Beroeps Begeleide Leerweg. Matthew was ooit één van hen. Hij is inmiddels doorgegroeid tot opzichter!
Guido is sociaal bewoner én sociaal beheerder bij Portaal. Hoe is dat zo gekomen, en wat heeft hij geleerd over maatschappelijke woonvormen?

Misschien ook iets voor jou?

Functietitel

Afdelingen

Locatie

Sluitingsdatum

Officemanager
Secretarieel
Utrecht
18-08-2024
Allround Timmerman
Onderhoud
Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland
Manager Planmatig Onderhoud en Contractmanagement
Onderhoud
Utrecht
11-08-2024
Gebiedsregisseur
Leefbaarheid
Zuid-Holland
04-08-2024
Planner
Onderhoud
Gelderland
04-08-2024
Adviseur Volkshuisvesting
Advies
Utrecht
01-09-2024
Technisch Vastgoed Adviseur
Vastgoed
Gelderland
28-08-2024
Internal controller
Financieel
Utrecht
31-07-2024
Planner
Onderhoud
Zuid-Holland
31-07-2024
Business controller
Financieel
Utrecht
31-07-2024
Tegelzetter
Vakmannen
Gelderland
31-07-2024
Elektricien
Vakmannen
Utrecht
31-07-2024